Demokrati på nettet (eDemokrati) handler om at ville og turde udforske nye måder at engagere borgerne på, så demokratiet kan stå stærkt fremover.

Med internettet er der åbnet op for en ny interaktion med brugere og borgere, der er hurtig, fleksibel og tidssvarende, og som kan imødekomme alle demokratiets grundlæggende processer fra debat, involvering, bidrag til beslutning. Samler kommuner og offentlige forvaltninger alle værktøjer til demokrati og borgerinddragelse ét sted, bliver det det lettere for borgerne at holde sig informeret, vide hvor det er muligt at præge debatten, finde værktøjerne og engagere sig. En edemokratisk platform vil ikke kun hjælpe borgerne med at flyde ubesværet mellem de forskellige værktøjer men også være nemmere at administrere.

Vi har på vores hjemmeside opbygget et forum, hvor kommuner og offentlige forvaltninger kan hente inspiration og information og skabe netværk indenfor eDemokrati; et område som i Europa har fået voldsom betydning og som vil få stigende erkendelse i Danmark også.

Public-i Danmark er Europas førende leverandør af webbaserede services til fremme af eDemokrati. Produktporteføljen omfatter bl.a. webcasting, video kommunikation, elektronisk borgerpanel, elektronisk mødeafvikling med afstemning, mm.

Se mere om Public-i Danmark på www.public-i.dk